Tour Schlossmasters

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Forside Om Tour Schlossmaster Vedtægter Vedtægter for Tour Schlossmaster - Generalforsamling
Vedtægter for Tour Schlossmaster

Vedtægter for Tour Schlossmaster - Generalforsamling

Email Udskriv PDF
Artikelindeks
Vedtægter for Tour Schlossmaster
Navn og formål
Medlemmerne
Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen
Foreningens opløsning
Alle sider

Generalforsamling

§ 8. Myndighed

Generalforsamlingen - såvel den ordinære som den ekstraordinære - har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 9. Afholdelse

Den ordinære generalforsamling afholdes normalt den sidste weekend i oktober måned.

§ 10. Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel.

§ 11. Forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgået skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og udsendes snarest til medlemmerne.

§ 12. Dagsorden

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af nye medlemmer
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af budget for det kommende år
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 • Valg af bestyrelse og formand.
 • Valg af intern revisor
 • Valg af Webmaster
 • Eventuelt.

§ 13. Stemmeret

Ethvert medlem af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

Et medlem kan lade sig repræsentere og afgive stemme ved fuldmagt, når fuldmagten er skriftlig og udstedt til et medlem af foreningen. Hvert medlem kan råde over 1 fuldmagt.

§ 14. Afstemning

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om ændring af kontingent, vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

§ 15. Kontingent

Forslag om ændring af kontingentet kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. I modsat fald foretages skriftlig afstemning om kontingentet blandt alle medlemmer.

§ 16. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og med mindst 2/3 flertal.

Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 8 dage før generalforsamlingenSenest opdateret: Lørdag, 15. maj 2010 22:11  

Hovedmenu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Medlemslogin

Som registreret bruger kan du opdatere indhold på hjemmesiden og/eller se beskyttet indhold. Kun medlemmer af Tour Schlossmaster kan blive registret bruger.


Sidste nyt


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Mest læst


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79